Mail ons!

BY Trust.png
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nieuwe identiteit geeft boost aan vertrouwen

Blog BY Insights

Nieuwe identiteit geeft boost aan vertrouwen

Marlies de Ruyter de Wildt

Om een nieuwe strategie te implementeren of een uitdagende ambitie waar te maken, moeten mensen geloven in de ingezette koers en zich openstellen voor het nieuwe. Een nieuwe identiteit kan hier een stevige impuls aan geven. BY TRUST realiseerde voor de HR-beroepsvereniging NVP een uitdagende positionering, vernieuwde branding en een bij de ambities passende storyline. Deze week ging het nieuwe NVP live. 

Het HR-vak wint aan strategisch belang. Vraagstukken in relatie tot de arbeidsmarkt, het aantrekken en behouden van talent voor de groei van de organisatie en het effect van disruptieve ontwikkelingen op het ‘human capital’ dagen HR-professionals op alle niveaus uit zichzelf te blijven ontwikkelen. De NVP herkent dat het HR-vak een sterk netwerk nodig heeft om tot nieuwe inzichten en werkwijzen te komen en om de ontwikkeling van persoon en vak te stimuleren. Het pas aangetreden bestuur wil hier een stevig impuls aan geven en de relevantie van de vereniging voor (potentiele) leden en partners vergroten. 

Perspectief

Tijdens het ontwikkeltraject vergroten we het perspectief van NVP. Duidelijk wordt waar NVP voor wil staan, hoe het netwerk wil verrassen, voor wie het aantrekkelijk wil zijn en impact kan maken. NVP wil de spil zijn van het netwerk voor HR-professionals. Een netwerk dat staat voor hoge kwaliteit, voor innovatie en uitdaging. Vertrouwd, verbindend en verrassend. BY TRUST vertaalt het nieuwe perspectief vervolgens visueel naar een volledig nieuwe branding met consistente vertalingen naar alle communicatiedragers. De fundering onder de nieuwe koers is gelegd. 

Vertrouwen

De rebranding geeft houvast en vertrouwen. Het verschil is meteen merkbaar. Het bestuur presenteert met trots en energie de plannen aan haar leden. Die zien hoe het netwerk hen als professional versterkt en hoe zij anderen in hun netwerk kunnen versterken. Hoe zij een streepje voor hebben: ze zijn beter op de hoogte, kunnen putten uit kennis en ervaring in hun vakgebied, laten zich inspireren door andere invalshoeken en bewijzen dat zij staan voor kwaliteit en vaardigheden. Ze kunnen het zich voorstellen. Nu wel. 

Samenwerking

We hebben met veel plezier samengewerkt met Alice Diels, Chantal Geelhoed, Jelderik Schutz, Graciela van der Stroom, Caroline Loomans, Eunice Coli.