Mail ons!

BY Trust.png
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Insights BY Trust - Blog for trusted leaders and trusted brands.png

Blog BY Insights

Uitnodiging seminar 'Voorkom toezicht met een dode hoek'

Marlies de Ruyter de Wildt

Uitnodiging seminar Voorkom toezicht met een dode hoek

Hoe kunnen commissarissen hun toezicht op cultuur, gedrag en reputatie verbeteren? Wat hebben zij nodig om deze aspecten van een organisatie, die als zacht gezien worden, krachtiger op de bestuursagenda te krijgen? Die vragen staan centraal op 13 maart tijdens het seminar Voorkom Toezicht met een Dode Hoek van het lectoraat Sustainable Finance and Accounting en adviesbureau BY TRUST.

Read More

Governance Update: 21e-eeuwse organisatie vraagt om 21e-eeuws toezicht

Marlies de Ruyter de Wildt

Interview in Governance Update met ons als onderzoekspartners over het belang van toezicht op soft controls voor de commissaris van de 21e eeuw. De meeste ondervraagde commissarissen zijn zich bewust van het belang van deze thema’s, maar weten vaak niet hoe ze die concreet naar de praktijk van het toezicht kunnen vertalen. Daarnaast wordt de dode hoek veroorzaakt door de inrichting van het toezicht zélf.

Read More

Love BY Trust

Marlies de Ruyter de Wildt

Speciaal voor vandaag mijn logo 'ver-Valentijnd'. Love BY Trust: want liefde zonder vertrouwen heeft weinig waarde. Privé en op het werk, voor organisaties en hun stakeholders, voor leiders en hun collega's, voor merken en hun fans. Zo logisch en toch vergeten we wel eens dat er zonder communicatie geen sprake is van een relatie, dat er zonder respect geen basis is voor liefde en dat zonder vertrouwen elke inspanning energie kost. Vertrouwen is de fundering onder alles wat we doen. Het is dat ene aspect dat de kwaliteit bepaalt van iedere relatie en zorgt voor een positieve invloed op de groei en succes van leiders, teams en organisaties. Herkenbaar? Een wenkend perspectief? Happy Valentijnsdag, have a lovely day: bytrust.nl

President-Commissaris bepaalt aandacht voor cultuur en gedrag

Marlies de Ruyter de Wildt

Een goede voorzitter zorgt dat cultuur, gedrag en reputatie op de agenda staan bij de Raad van Commissarissen. Maar dat gebeurt nog veel te weinig, waardoor de andere leden van de RvC het minder makkelijk vinden om dat zelf te doen.

Dat schrijven Marlies de Ruyter de Wildt en Marleen Janssen Groesbeek in de publicatie ‘Voorkom toezicht met een dode hoek’. De publicatie is een samenvatting van hun verkennend onderzoek onder commissarissen naar integratie van cultuur, gedrag en reputatie in de toezichtsroutine.

Read More

Toezicht op reputatie is meer dan een risicoparagraaf

Marlies de Ruyter de Wildt

Het overgrote deel van de commissarissen ziet de reputatie van de organisatie als een belangrijke asset. Toch is er de neiging om toezicht op reputatie te vatten in risicomanagement. Door dit aspect te benaderen vanuit het risicodenken, dreigt het toezicht op reputatie onderdeel van het afvinklijstje te worden: ‘we hebben alle risico’s afgedekt’.

Dat schrijven Marlies de Ruyter de Wildt en Marleen Janssen Groesbeek in de publicatie ‘Voorkom toezicht met een dode hoek’. De publicatie is een samenvatting van hun verkennend onderzoek onder commissarissen naar integratie van cultuur, gedrag en reputatie in de toezichtsroutine.

Read More

Nieuwe identiteit geeft boost aan vertrouwen

Marlies de Ruyter de Wildt

Om een nieuwe strategie te implementeren of een uitdagende ambitie waar te maken, moeten mensen geloven in de ingezette koers en zich openstellen voor het nieuwe. Een nieuwe identiteit kan hier een stevige impuls aan geven. BY TRUST realiseerde voor de HR-beroepsvereniging NVP een uitdagende positionering, vernieuwde branding en een bij de ambities passende storyline. Deze week ging het nieuwe NVP live. 

Read More

‘Standaard’ commissaris heeft nog steeds de voorkeur

Marlies de Ruyter de Wildt

De voorkeur voor de ‘standaard’ commissaris maakt het moeilijk om soft-control-onderwerpen op de agenda te krijgen en lopen organisaties een groter risico op incidenten rond cultuur en gedrag vanwege blinde vlekken. De standaard commissaris heeft een profiel dat zich vooral richt op hard controls: financiën, risicomanagement en juridische zaken.

Dat schrijven Marlies de Ruyter de Wildt en Marleen Janssen Groesbeek in de publicatie ‘Voorkom toezicht met een dode hoek’. De publicatie is een samenvatting van hun verkennend onderzoek onder commissarissen naar integratie van cultuur, gedrag en reputatie in de toezichtsroutine.

Read More

Commissaris mist goede maatschappelijke antenne

Marlies de Ruyter de Wildt

De gemiddelde commissaris mist een goede antenne voor de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd en de toekomst. Ook is hij vaak slecht op de hoogte van wat zijn organisatie nodig heeft om flexibel en weerbaar in te spelen op nieuwe markten en technologieën.

Dat schrijven Marlies de Ruyter de Wildt en Marleen Janssen Groesbeek in de publicatie ‘Voorkom toezicht met een dode hoek’. De publicatie is een samenvatting van hun verkennend onderzoek onder commissarissen naar integratie van cultuur, gedrag en reputatie in de toezichtsroutine.

Read More